logo uom v

fb  twitter  instagram linkedin

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

WRITING FOR ACADEMIC PURPOSES IN ENGLISH

Το βιβλίο Writing for Academic Purposes in English έχει σαν στόχο να αναπτύξει τις δεξιότητες των φοιτητών στον ακαδημαϊκό γραπτό λόγο μέσα από την επαφή με ποικίλα κείμενα και τη διδασκαλία διαφόρων ειδών γραπτού λόγου. Τα είδη του γραπτού λόγου που εξετάζονται είναι η περίληψη, η γραπτή αξιολόγηση διαφορετικών περιλήψεων, η σύνθεση παραγράφου, η σύνθεση γραπτής αναφοράς, η εργασία με ενσωμάτωση δευτερογενών πηγών, η σύγκριση και αξιολόγηση διαφορετικών απόψεων για το ίδιο θέμα, η ανάπτυξη και αξιολόγηση επιχειρηματολογίας.
Τα συγκεκριμένα είδη γραπτού λόγου μελετώνται μέσα από ποικίλα κείμενα, ακαδημαϊκά, επιστημονικά, δημοσιογραφικά, ομιλίες έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι φοιτητές με διάφορα είδη κειμένων. Τα 7 κεφάλαια του βιβλίου οργανώνονται σύμφωνα με τα συγκεκριμένα είδη του γραπτού λόγου που παρουσιάζονται ενώ τα κείμενα του κάθε κεφαλαίου καλύπτουν θεματικές περιοχές όπως: ζητήματα σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας, μέσα μαζικής ενημέρωσης, Ευρωπαϊκής Ένωση, αντιμετώπιση κρίσεων υγείας, παγκοσμιοποίηση, ελεύθερη αγορά κλπ.
Τα 7 κεφάλαια έχουν σταθερή δομή και περιλαμβάνουν τα παρακάτω:
•Εισαγωγή/συζήτηση στο θέμα του κειμένου και στο είδος του γραπτού λόγου
•Διδασκαλία στρατηγικών κατανόησης κειμένου και γραπτού λόγου
•Ανάλυση υποδειγματικών μοντέλων γραπτού λόγου
•Αναλυτική παρουσίαση των χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου είδους γραπτού λόγου και εξάσκηση σε αυτά
•Ανάπτυξη λεξιλογίου και συγκεκριμένων γραμματικών μορφών για κάθε είδος γραπτού λόγου
•Αναλυτικές οδηγίες με χρήση παραδειγμάτων για τις εργασίες των φοιτητών
•Επιπλέον ασκήσεις για αυτόνομη εξάσκηση των φοιτητών

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Στο βιβλίο αυτό προτείνονται γλωσσικές δραστηριότητες (project) με διαθεματικές προσεγγίσεις για το δημοτικό σχολείο, σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία της διδασκαλίας της λειτουργικής-επικοινωνιακής χρήσης της γλώσσας.

Μέσα στη μαγευτική ατμόσφαιρα των κόμικς, της φωτογραφίας, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της λαϊκής παράδοσης, των ζωγραφικών έργων, της λογοτεχνίας και της ποίησης, εκτυλίσσεται η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας. Τα έργα της τέχνης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συνδέοντας το λόγο με την εικόνα, λειτουργούν ως ερεθίσματα για την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, ενώ ταυτόχρονα προσθέτουν στην αισθητική εμπειρία των παιδιών.

 

Οι συγγραφείς εργάζονται στην Α/βάθμια εκπαίδευση

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

MON PREMIER DICTIONNAIRE FRANCO-GREC

Το παρών γαλλο-ελληνικό λεξικό οικονομικών και πολιτικών όρων είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και καθηγητές αλλά και σε όσους χρησιμοποιούν πρακτικά τη γαλλική γλώσσα στους τομείς της οικονομίας και της πολιτικής.
Αυτό το εξειδικευμένο λεξικό περιέχει περίπου 5000 λήμματα, διατεταγμένα αλφαβητικά και συνοδευόμενα από τον αντίστοιχο ελληνικό όρο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Θ. ΣΟΛΔΑΤΟΣ
Θεωρία παιγνίων για οικονομολόγους

Η θεωρία Παιγνίων για Οικονομολόγους παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα τις κύριες πτυχές της Θεωρίας Παιγνίων, η οποία μελετά τη συμπεριφορά μονάδων λήψης αποφάσεων σε κατάσταση αντιπαλότητας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη χρήση της Θεωρίας ως αναλυτικό εργαλείο στην Οικονομική αλλά και στις άλλες κοινωνικές επιστήμες. Στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας υποδειγματοποίησης και επίλυσης καταστάσεων οποιασδήποτε και όχι μόνον οικονομικής αντιπαλότητας
Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, το οποίο καλύπτει μια ποικιλία γεγονότων που χαρακτηρίζουν μια ολοκληρωμένη παγκόσμια οικονομία, έχει άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στην λειτουργία των σημερινών κοινωνιών και των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Η «διεθνοποίηση» και η «παγκοσμιοποίηση»που αρχικά είναι έννοιες συνώνυμες του «ανοίγματος προς όλους»,θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι και μια απειλή για μια «πολιτισμική ομογενοποίηση»των κοινωνιών, η οποία Θα έβαζε σε κίνδυνο τη διαφορετικότητα των πολιτισμών και θα εδραίωνε την ηγεμονία ενός πολιτισμού ή μιας γλώσσας (ή μερικών πολιτισμών και γλωσσών) επί των άλλων.
Είναι πλέον καιρός η παγκοσμιοποίηση να συμπληρωθεί από ένα «κοινωνικό όραμα»στο οποίο η Παιδεία θα κατέχει πρωταρχικό και ζωτικό ρόλο για την προσέγγιση των ψυχών και των πνευμάτων, μιάς προσέγγισης που θα ξεπερνά τα όρια του εμπορίου, της οικονομίας και των χρηματοδοτήσεων.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΑΡΑΒΟΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΔΙΕΝΕΞΗ

Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος
Μέση Ανατολή, Αραβο-ισραηλινή διένεξη

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται μια συνολική ιστορική, πολιτική και διπλωματική προσέγγιση των πολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, από τη γέννηση της αραβο-ισραηλινής αντιπαράθεσης και του προβλήματος του καθορισμού των συνόρων στην περιοχή, μέχρι τις συμφωνίες του Καμπ Ντέιβιντ το 1979, που σηματοδότησαν το τέλος της κρίσιμης περιόδου. Καθώς τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή και η αραβο-ισραηλινή διένεξη προβάλλουν και σήμερα στο επίκεντρο του προβληματισμού στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων, απαιτείται η βαθύτερη κατανόηση τους στην ιστορική, πολιτική και διπλωματική τους διάσταση. Η Μέση Ανατολή είναι μια νευραλγική, κομβική, γεωπολιτική περιοχή: κοιτίδα του μουσουλμανικού, εβραϊκού και χριστιανικού πολιτισμού, διαθέτει τα μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα υδρογονανθράκων παγκοσμίως, διέρχονται οι σημαντικότεροι θαλάσσιοι δίαυλοι του διεθνούς εμπορίου, είναι το θέατρο της σημαντικότερης, κατά πολλούς, διεθνούς σύγκρουσης των τελευταίων δεκαετιών – της αραβο-ισραηλινής διένεξης.
Ο Γεώργιος Σπυρόπουλος είναι Αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διδάσκει μαθήματα διεθνών σχέσεων και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών.